Utvecklingsplan för Grimsås

Under senare delen av 2017 och 2018 har ett intensivt arbete pågått med att ta fram en utvecklingsplan för Grimsås.

Bild från utvecklingsplan för Grimsås

Syftet med utvecklingsplanen är att redogöra för hur Grimsås kan förändras i en positiv riktning avseende trafik, kollektivtrafik, service, framtida stationsläge och boende.

De förändringar som föreslås i utvecklingsplanen ska stärka ortens attraktivitet för såväl befintliga som nya invånare. Planen är framtagen i dialog med näringsliv, medborgare och elever i Grimsås skola.

Vill du läsa utvecklingsplanen i sin helhet hittar du den här: Utvecklingsplan för Grimsås.

Vill du läsa populärversionen (ett mer sammanfattande dokument) hittar du den här: Populärversion för utvecklingsplan Grimsås.


Publicerad den 3 april 2019, senast ändrad den 8 april 2019 av System