Utökade lokaler för Tranängskolan

Antal elever och klasser på Tranängskolan har de senaste åren ökat vilket gör att mer utrymme i matsal och fler klassrum kommer behövas från och med höstterminen 2019.

TranängskolanTranängskolan

Från och med höstterminen 2019 kommer en provisorisk lösning göra utrymme för ytterligare ca 70 platser i matsalen. Det medför att alla elever kommer kunna äta sin skollunch mellan klockan 11.00-13.00. Från höstterminen kommer också ett provisoriskt klassrum med grupprum att ställas iordning för elever i årskurs 4–6.

Beslut sker i kommunfullmäktige den 13 maj.


Publicerad den 15 april 2019, senast ändrad den 15 april 2019 av