Samverkansgrupp integration 25 april

Välkommen till april månads samverkansmöte!

Samverkansmöte integration

Förutom laget runt kommer Joakim Börjesson/kommunpolis och Karin Eliasson/folkhälsostrateg berätta om samverkansöverenskommelsen mellan Lokalpolisområde Borås och Tranemo kommun samt medborgarlöftet 2019 som undertecknades den 12/4-19.

När: 25 april
Tid: 10.30-12.00
Plats: Solgårdsrummet, Gudarpsgården i Tranemo

Kaffe väntar som vanligt…

Välkommen!


Publicerad den 17 april 2019, senast ändrad den 17 april 2019 av