Ökad trygghet fokus i nytt medborgarlöfte för Tranemo kommun

Polisen och Tranemo kommun tecknar idag ett nytt gemensamt medborgarlöfte med fokus på ökad trygghet.

Kommunstyrelsens ordförande Tony Hansen och lokalpolisområdeschef Tomas Stakeberg Jansson

Polisen tar i samverkan med kommunen fram gemensamma lägesbilder. De boende i Tranemo kommun har via olika forum uppmärksammat polisen och kommunen om att det finns en ökad otrygghet på vissa platser i kommunen. Polisen kommer därför att fokusera lokal resurs till dessa specifika platser för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

– På vissa platser har det förekommit handel med droger och stölder, vi ska naturligtvis åtgärda de här problemen, säger Sven Gardell, kommunpolis i Tranemo kommun.

Kommunstyrelsens ordförande Tony Hansen:

Det är både glädjande och viktigt att vi fördjupar vår samverkan med polisen när det gäller trygghetsskapande arbete. Detta kommer att leda till en ökad trygghetskänsla för alla som bor, verkar och vistas i vår kommun.

Det nya medborgarlöftet gäller till april 2020.

Läs medborgarlöftet i sin helhet. 


Publicerad den 12 april 2019, senast ändrad den 29 april 2019 av