Ny detaljplan för utökning av Källsvedjans industriområde

En detaljplan är en karta med text som reglerar vad och vart man får bygga samt hur mark och vatten ska användas inom ett visst område.

Nytt detaljplaneområde för Källsvedjans industriområde i TranemoKällsvedjan

Just nu är en detaljplan gällande utökning av Källsvedjans industriområde i Tranemo ute på granskning. Syftet med granskning är att visa hur de inkomna synpunkterna under detaljplanens samrådstid har påverkat förslaget.

Syftet med planen är att tillåta verksamheter som t.ex. service, åkeriverksamhet, lager och handel med skrymmande varor.

Planförslaget är ett viktigt steg för att kunna erbjuda exploateringsklar mark för etablering av nya verksamheter i gynnsamt läge precis i anslutning till riksväg 27.


Publicerad den 29 april 2019, senast ändrad den 29 april 2019 av