Det nordiska samarbetet firar 100 år

Vi uppmärksammar idag det 23 mars det officiella samarbetet mellan de nordiska länderna. Samarbetet bygger på gemensamma värderingar och en vilja till att utveckla regionen och öka Nordens kompetens och konkurrenskraft. Målet med samarbetet är både att göra det attraktivt att bo, arbeta och bedriva verksamhet i Norden och att stärka de nordiska länderna internationellt. Samarbetet sker inom en lång rad områden som till exempel forskning, miljö, välfärd och kultur.

De nordiska ländernas flaggor

Lokalt i Tranemo kommun finns Föreningen Norden som en aktiv förening och har under många år haft ett omfattande samarbete med kommunen främst genom skolan, biblioteket och kulturskolan med internationella utbyten, föreläsningar, kura skymning mm.

Föreningen grundades 1919 och är en politiskt och religiöst obunden organisation som är öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete.

Norden består av länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt de självstyrande områdena Åland (tillhör Finland), Färöarna och Grönland (tillhör Danmark).


Publicerad den 23 mars 2019, senast ändrad den 8 april 2019 av System