Besök från CVE

Förra veckan fick Tranemo kommun besök av CVE (center mot våldsbejakande extremism). Anledningen till besöket var vårt arbete inom ramen för ”Trygg och säker kommun”.

Besök från CVE

Tillsammans ägnades dagen åt att delge varandra kunskap om ämnet
och hur vi kan arbeta demokratistärkande och motverka inträde samt underlätta
utträde.

CVE

CVE (center mot våldsbejakande extremism) ska från i huvudsak
kriminalpolitiska utgångspunkter stärka och utveckla det förebyggande arbetet
mot våldsbejakande extremism. Verksamheten syftar ytterst till att förebygga ideologiskt
motiverad brottslighet och terrorism. Centret är placerat inom Brå (brottsförebyggande
rådet).

CVE ska utveckla det kunskapsbaserade och sektorövergripande
arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism på nationell, regional och
lokal nivå. Det ska bland annat ske genom att ge behovsanpassat stöd till lokala
aktörer, vara ett kunskapsnav och bidra till att skapa en högre grad av
effektivitet och samordning i de förebyggande insatserna.   


Publicerad den 4 mars 2019, senast ändrad den 8 april 2019 av System