Vad är skillnaden på färdtjänst och sjukresor?

Det är inte alltid enkelt att veta vilken typ av resa som ska användas och när. Här reder vi ut skillnaden mellan färdtjänst och sjukresor.

Rullstol_riksfärdtjänst

Till att börja med är det kommunen som ansvarar för färdtjänst och regionen som ansvarar för sjukresor.

Färdtjänst

Färdtjänst är en gemensam transportform, som efter prövning av behov, är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder, som inte är tillfälligt, har svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Det är alltså en persontransport från en punkt till en annan, inom kommunens antagna färdtjänstområde.

När beviljas inte färdtjänst?

  • när allmänna kommunikationer saknas eller går vid opassande tider.
  • enbart vid avsaknad av körkort.
  • resor som bekostas av det allmänna som till exempel sjukresor, skolskjutsar och resor i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering.

Sjukresor

Regionen betalar ut ersättning och anordnar sjukresor.

En sjukresa kan vara något av följande:

  • en resa till och från läkarvård.
  • en resa till och från sjukvårdande behandling.
  • en resa till och från behandling utförd av tandläkare eller tandhygienist.

Beställningsnummer:

Färdtjänst för boenden i Tranemo kommun, Bergkvarabuss AB: 0325–13 000
Vid frågor angående färdtjänst: 0325-57 60 00
Sjukresor Västra Götaland: 020-91 90 90
Vid frågor angående sjukresor. 010-47 32 100


Publicerad den 7 januari 2019, senast ändrad den 7 januari 2019 av