Ny tobakslag i Sverige

Från den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag i Sverige. Det innebär bland annat ett utökat rökförbud på ett flertal nya platser utomhus.

Skylt som talar om att det är rökfritt områdeFler områden blir rökfria i och med den nya lagen.

Särskilt uppmärksammat är det slopade undantaget på uteserveringar till restauranger och caféer. Andra platser är utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.

Riksdagens hemsida kan du läsa mer om den nya lagen och andra delar gällande tobak som lagen gäller.


Publicerad den 14 december 2018, senast ändrad den 14 december 2018 av