Informationskväll för näringslivet

Igår, måndag den 17 december, bjöd Tranemo kommun in näringslivet till en informationskväll om vår nya bygg- och miljösamverkan med Gislaveds kommun.

Kvällen startade med att kommunstyrelsens ordförande Tony Hansen (S) hälsade välkommen. Därefter berättade Karl-Johan Ohlin, teknisk chef i Tranemo kommun, om fördelarna med samverkan och varför Tranemo kommun valde att samverka med Gislaveds kommun i bygg- och miljöfrågor.

Kvällen fortsatte med att Susanne Norberg, förvaltningschef för bygg- och miljö i Gislaveds kommun, berättade om Gislaveds organisering och utgångspunkt. Arbetet utgår från de tre delarna rådgivning, vägledning och prövning, där mest fokus ligger på rådgivning och vägledning.

Susanne Norberg berättar om Gislaved kommuns arbetssätt

På plats under kvällen fanns också Gislaveds kommuns miljöchef, kart- och mätchef och stadsarkitekt/bygg- och planchef som berättade om sina respektive enheter. Sammanlagt kommer bygg- och miljöförvaltningen bestå av mellan 45–50 personer när den är fullt bemannad.

Kvällen avslutades sedan med frågor och diskussion.


Publicerad den 18 december 2018, senast ändrad den 18 december 2018 av