Trafikåtgärder i anslutning till kroksjöns rastplats

Tranemo kommun tecknade i februari 2018 ett medfinansieringsavtal med Trafikverket för åtgärder i anslutning till kroksjöns rastplats.

Ritad pil i vägen som visar vänstersväng

Åtgärderna i avtalet gäller en ny korsning med tillhörande vänstersvängfält samt ombyggnad av kroksjöns båda rastplatsers lägen för en effektivare och tydligare utformning.

Ny korsning

Den nya korsningen ska från riksväg 27 ansluta Lövstagatan/gamla Gislavedsvägen. Korsningen får ett vänstersvängfält i riktning mot Tranemo.

Ombyggnad

Ombyggnaden avser kroksjöns rastplatsers båda lägen för en effektivare och tydligare utformning. Det kan exempelvis handla om mer markerade platser för den tunga trafiken respektive personbilstrafiken.

Tidsplan

Trafikverket arbetar med planering och projektering av åtgärderna. Exakt när arbetet påbörjas och när det förväntas vara klara är ännu inte fastställt.

Framtid

Vi fortsätter vårt arbete och dialog med Trafikverket för att i framtiden få till en förlängning av 2+1 vägen på riksväg 27. I dialogen med Trafikverket verkar vi också för att viltstängsel på sträckan mot Gislaved ska tillkomma.


Publicerad den 26 november 2018, senast ändrad den 26 november 2018 av