Är det dags för en garderobsrensning?

Nu samlar vi in textilier!

Textilinsamlingskampanj

Från och med måndag den 26 november och fyra veckor framåt kommer det att finnas kärl placerat på ÅVC (Återvinningscentralen) och på biblioteket i Tranemo där du kan lämna dina kläder.

Varje person i Sverige slänger i genomsnitt 7,5 kg textilier varje år rakt ner i soptunnan. Runt 60 procent av det är fullt dugliga kläder som skulle kunna återanvändas. Det är ett enormt slöseri med resurser som dessutom sliter väldigt mycket på vår miljö. Därför samlar nu Tranemo kommun tillsammans med Göteborgsregionen in textilier genom projektet Circular Textile Initiative i anslutning till Europa Minskar Avfallet-veckan.

Textilbranschen i sig är även en av de branscher som påverkar miljön mest. Produktionen av textila fibrer har tredubblats de senaste 35 åren, vilket beror på en utveckling av fast fashion som dominerande affärsmodell. Fast fashion, översatt ’snabbt mode’, är till för att just förbrukas snabbt. När kläderna är använda, ibland bara någon enstaka gång, så slängs de.

I projektet Circular Textile Initiative så ska de här resurserna tas tillvara på och nya, innovativa idéer ska utvecklas i hur textilierna kan återanvändas eller tas om hand om. Tranemo kommun placerar därför ut kärl på återvinningscentralen och på biblioteket där vem som helst kan lämna sina gamla textilier – trasiga som nya. Under 2019 kommer det insamlade materialet att tas om hand om genom att möjligtvis bli en ny kollektion, återvinnas och bli nya textilier eller användas till något helt annat. Så passa på att rensa i garderoben och samtidigt bidra till ett spännande projekt!

 


Publicerad den 21 november 2018, senast ändrad den 26 november 2018