Sista sammanträdet för Lars-Åke Larsson

Idag, den 8 oktober, gör nuvarande ordförande Lars-Åke Larsson sitt sista kommunfullmäktigesammanträde efter 33 år som ledamot, 21 av dessa som ordförande. Så här berättar Lars-Åke om åren som politiskt aktiv i Tranemo kommun.

Lars-Åke LarssonLars-Åke Larsson

Hur länge har du varit politiskt aktiv i Tranemo kommun?

Sedan 1976 i fritidsnämnden och senare i kultur- och fritidsnämnden.  Under en period var jag också med i kommunstyrelsen.

Hur länge har du suttit i kommunfullmäktige?

Jag har suttit i kommunfullmäktige i 33 år, 21 av dessa som ordförande.

Vad fick dig att bli politiker?

I grunden var det mitt föreningsintresse som gjorde att jag hamnade i fritidsnämnden. Jag är i botten utbildad i samhällskunskap så det har legat nära till hands att ta den här typen av uppdrag.

Är det några typer av områden eller frågor som legat dig extra varmt om hjärtat?

Som sagt så är föreningslivet och frågor kring det någonting som ligger mig varmt om hjärtat. Jag har också varit ordförande i OK Tranan i 27 år och varit med och arrangerat O-ringen vid tre tillfällen. I somras sprang jag o-ringen för 48:e gången och har redan anmält mig till Norrköping i sommar.

Vad är den största skillnaden att vara politiker idag jämfört med när du började?

På många sätt är det likartat kan man säga. Den tekniska utvecklingen har dock förändrat en hel del. En annan sak är jämställdheten mellan män och kvinnor. När jag började var det huvudsakligen män som var politiker. Nu de senaste åren har det varit lika många kvinnor och män vilket känns väldigt roligt.

Ser man på ordförandeuppdraget är det stor skillnad i KF:s roll i den organisation vi haft senaste åtta åren jämfört med tidigare. De senaste åren har vi genom våra beredningar och medborgardialoger utvecklat rollen i kommunfullmäktige vilket är väldigt roligt.

Är det något beslut du varit med och röstat igenom som du känner sig extra stolt över?

När vi tog beslutet att bygga och starta Tranemo gymnasieskola. Jag själv har arbetat i skolans värld och även vart rektor på skolan vilket gör att det ligger mig varmt om hjärtat. Beslutet var samstämmigt mellan alla partier vilket också gjorde det extra kul och ser man tillbaka har det blivit ett lyft för kommunen.

Glasets hus är ett annat beslut som är roligt att ha varit med och röstat igenom. Det har blivit en viktig samlingspunkt och mötesplats för våra invånare.

Finns det något beslut du så här i efterhand kan känna inte borde röstats igenom?

Det var kanske när vi beslutade att bygga samhall på den finaste tomten i Tranemo samhälle. Samhall fyllde en stor funktion men det var ingen lämplig plats för den typen av verksamhet.

Vad är ditt bästa minne från åren som politiker?

Det som jag uppskattat mest med KF-arbetet är att det råder en god stämning och det har alltid gjort i Tranemo fullmäktige. Det råder god sämja över partigränser även om det ibland kan hetta till. Allt som oftast finns det dock en enighet i de beslut som fattas.

Vad har du för planer framöver?

Vi får se vad som händer framöver. Jag har gjort mitt i fullmäktige men kanske kan jag hjälpa till på något sätt politiskt i framtiden också. Sedan är jag nyfiken som person så jag kommer fylla min tid utan problem.

Till sist… Har du något råd till den person som blir ordförande i fullmäktige efter dig?

Jag skulle ge rådet att försöka se till att alla ledamöter trivs i fullmäktige, det är viktigt i alla sammanhang. har man det inte trivsamt på arbetsplatsen blir det i regel inte så bra.

 

Stort tack Lars-Åke för ditt engagemang och det arbete du gjort för Tranemo kommun och lycka till med vad du än tar dig för i framtiden!  


Publicerad den 8 oktober 2018, senast ändrad den 8 oktober 2018 av