Sänkt hastighet i Tranemo kommuns orter

2011 gjordes en hastighetsöversyn där det framkom rekommendationer att sänka hastigheten till 40 km/h i våra tätorter.

Trafikskylt som visar 40 kmNärbild av svensk hastighetsskylt 40 kmh.

Tranemo kommun kommer ta ett helhetsgrepp kring hastigheten i våra tätorter och succesivt sänka från 50 km/h till 40 km/h. Hastighetssänkningar kräver en viss process och kommer därför ske stegvis med start i Tranemo tätort. En tidsplan för samtliga orter håller på att arbetas fram och kommer vara klar under hösten.

Ärendet beslutas i kommunfullmäktige den 26 november.


Publicerad den 16 oktober 2018, senast ändrad den 15 oktober 2018 av