Miljö- och byggsamverkan med Gislaveds kommun

6 september föreslog allmänna utskottet att kommunfullmäktige ska besluta om att inrätta en gemensam miljö- och byggnämnd med Gislaveds kommun.

Handlingar för ansökan

Gislaveds kommun har under lång tid arbetat med rådgivande dialog, god service och bemötande som ledord, precis så som vi vill att våra verksamheter ska bedrivas.

Kommunstyrelsens ordförande Tony Hansen och vice ordförande Lennart Haglund:

– För oss i Tranemo kommun har det under hela processen varit viktigt att hitta ett arbetssätt där vi främjar dialog med våra företag och invånare i de här frågorna. Det är något vi genom samverkan med Gislaved kommer kunna erbjuda på ett bättre sätt än tidigare.

Tranemo kommun har sedan 2013 samverkat med Ulricehamns kommun kring miljö- och byggfrågor. I juni beslutade kommunerna att säga upp avtalet, från och med den 31 december 2018.

Sedan juni har ett intensivt arbete pågått för att utreda vilka möjligheter vi har att starta upp en egen enhet eller samverka med en annan part. Att starta upp en bygg- och miljöenhet på mindre än sex månader är ett stort projekt gällande bland annat rekrytering och lokaler. Tidigt i processen kom en förfrågan från Gislaveds kommun kring en samverkan. Gislaveds kommuns arbetsmetod med kunden i fokus stämde väl överens med det arbetssätt och bemötande vi vill erbjuda våra invånare och företag, vilket gör samverkan med Gislaveds kommun till den optimala lösningen.

Ärendet är i kommunstyrelsen den 24 september och beslutas sedan i kommunfullmäktige den 8 oktober.

Samverkan med Gislaved startar vid årsskiftet 2018/2019.

Mer information om samverkan och vad det praktiskt kommer innebära kommer senare under hösten.


Publicerad den 20 september 2018, senast ändrad den 20 september 2018 av