Vattnet i Lagmanshagasjön är återigen badvänligt

Svar efter andra provtagningen av badvattnet kom tillbaka tidigare än beräknat och visar nu inte längre några förhöjda värden av intestinala enterokocker. Vattnet är nu helt ok att bada i.

Tidigare provtagning av badvattnet i Lagmanshagasjön har visat på förhöjda värden av intestinala enterokocker och klassats som otjänligt.

Rekommendationen var då att undvika bad i sjön, tarmbakterien kan orsaka magproblem om det sväljs.

Under sommarperioden tas vattenprover regelbundet i kommunens sjöar och ett nytt prov i Lagmanshagasjön har tagits under vecka 28. Provet visar inte längre på några förhöjda värden, vattnet är återigen tjänligt.

Har du några frågor går det bra att kontakta Henrik Linge, Tekniska sektionen


Publicerad den 9 juli 2018, senast ändrad den 14 juli 2018