Foderbrist i kommunen

Med anledning av torkan råder foderbrist i kommunen.

Höbalar på en åker

Kommunen har tillsammans med lokala LRF diskuterat om kommunen har marker som kan vara brukningsvärda och vi konstaterar att vi endast har mindre områden som kan brukas med mindre höredskap. Om det finns intresse att ta tillvara på gräset på dessa mindre områden ställer kommunen sig positiv. Kommunen kan inte ge några garantier eller hållas ansvarig för markens beskaffenhet (inkluderat skador på djur på grund av nedskräpning). Om balar plastas måste de tas bort omgående.

Är du intresserad?

Kontakta parkansvarige Henrik Linge 0325-57 61 24.

 

Är du privat markägare med lämpliga marker kan du med fördel dela detta via facebookgruppen Foderhjälpen 2018.

 

 


Publicerad den 13 juli 2018, senast ändrad den 21 september 2018