Egen brunn som sinar?

SAKNAR DITT HUSHÅLL VATTEN? Om du är invånare i Tranemo kommun och har egen brunn som har sinat eller är på väg att sina, ger kommunen dig tillgång till lokaler för att duscha, tvätta eller hämta dricksvatten.

Dusch med rinnande vatten

Kommunen öppnar från och med tisdag 31 juli kl 8.00 upp Gymnasieskolans byggprograms lokaler som ligger mitt emot biblioteket i Tranemo. Här finns duschar, omklädningsrum, tvättmaskin och möjlighet att fylla dunkar för dricksvatten. Lokalerna är tillgängliga varje dag mellan klockan 06.00 och 23.00. Kom ihåg att först kvittera ut din personliga (för familjen) låsbricka i receptionen på kommunkontoret.

ÄR DU LANTBRUKARE OCH BEHÖVER VATTEN TILL DJUREN?
Kommunen hjälper till och öppnar upp vattentäkt där större mängd vatten kan hämtas. Är du i behov av vatten till dina djur ska du kontakta Gatuservice 0706-51 57 11 eller på dagtid Torbjörn Petersson 0325-57 61 53.

Priset är 10 kr/kubikmeter inkl moms. Priset är enligt beslutad taxa som gäller för samtliga invånare, vi har dock reducerat priset och tagit bort kostnaden för rening.


Publicerad den 30 juli 2018, senast ändrad den 21 september 2018