Renspolning av vattenledningsnätet i Tranemo

Svapipe AB kommer under Juni månad att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Tranemo på uppdrag av Tranemo Kommun. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

Störningar i vattennätStörningar i vattennät

Arbetsmetod

Den metod som kommer användas innebär att tryckluft leds in i och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn och mangan) i röret.

Påverkan hos kunder

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgningar kan även uppstå utanför det området där spolning pågår. Missfärgningen är ofarlig, dock skall man inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Observera! Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

När och var?

Arbetet beräknas starta i början av vecka 23 och pågå till vecka 26. Luft- vattenspolningen delas upp i etapper och de kunder som berörs kommer att få information i brevlådan 3-5 dagar i förväg. I denna information uppmanas ni att inte använda vattnet den dag ni direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.

Observera! Vissa fastigheter kan behöva få spolat mer än en gång. Vissa kunder kan alltså få information om avstängning vid mer än ett tillfälle!

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Vid frågor

Svapipe AB
Håkan Jakobsson – Mobil nr: 0733-69 36 02
Daniel Nikolov – Mobil nr: 0733-69 36 06

Tranemo kommun
Torbjörn Pettersson Telefon nr: 0325-576153
Jour: 070-6515711 eller 0705842975


Publicerad den 8 juni 2018, senast ändrad den 8 juni 2018 av