Vi söker fler kontaktpersoner!

Som kontaktperson är du en medmänniska och kompis till någon som behöver socialt stöd. Du kan exempelvis delta vid olika fritidsaktiviteter, följa med på en fika, gå på bio eller ta en promenad etc.

Händer som håller i varandra

Att vara kontaktperson är ett uppdrag som bygger på frivillighet. Du ersätts med ett arvode och en omkostnadsersättning. Arvodet är skattepliktigt och kan variera beroende på uppdragets omfattning. Omkostnadsersättningen skall täcka de utlägg som du har i samband med ditt uppdrag.

Om du vill veta mer, hör gärna av dig till oss!

Hoppas vi hörs..


Publicerad den 22 maj 2018, senast ändrad den 22 maj 2018