Ungdomar erbjuds gratis busskort i sommar

Regeringen har tagit beslut om att ge skolungdomar som är folkbokförda och går i årskurserna 6–9 i grund- och grundsärskolan och 1–2 i gymnasiet och gymnasiesärskolan möjlighet till fri kollektivtrafik under sommarlovet. Tranemo kommun har beslutat att även erbjuda elever i årskurs 3 på gymnasiet och gymnasiesärskolan Sommarlovskort.

Busstorget i Tranemo

Korten kommer att delas ut via skolorna under vecka 22. Då kommer även eleverna att informeras om hur korten aktiveras. Korten är en personlig biljett som är knuten till varje enskild elev och gäller i hela Västra Götalandsregionen, kortet är giltigt dygnet runt från 1 juni – 31 augusti.

Du som är folkbokförd i Tranemo kommun, men går i skola på en annan ort kommer att få kortet och följebrevet skickat till din folkbokföringsadress.

Om du inte fått ditt kort den 1 juni kontakta skolskjuts@tranemo.se Sista utlämningsdagen för sommarlovskorten är den 15 juni.

Följebrev sommarlovsbiljett 2018

 


Publicerad den 14 maj 2018, senast ändrad den 25 maj 2018 av Annelie Sallander