Elever bidrar till Grimsås utvecklingsplan

Tranemo kommun håller på att ta fram en utvecklingsplan över Grimsås. Utvecklingsplanen är tänkt att visa hur Grimsås ska utvecklas fram till år 2035. Syftet med utvecklingsplanen är att redogöra för hur Grimsås kan förändras i en positiv riktning avseende trafik, kollektivtrafik, service, framtida stationsläge och boende.

Bilder från Grimsås

I planering och utformning av samhället är det viktigt att aktörer som verkar och bor i orten får komma till tals. Under arbetets gång har därför två workshops genomförts, en med medborgarna och en med näringslivet.

Som komplement till dialogen med medborgare och näringsliv har elever i årskurs 2, 3 ,4 och 5 på Grimsåsskolan gjort en samhällsvandring med sammanlagt 9 hållpunkter. Bland annat besöktes lekplatser, korpstugan, multisportplanen och det i framtiden tänkta stationsområdet. Eleverna har sedan gjort en sammanställning av de 9 stoppen där bra, mindre bra och framtida önskemål beskrivs.

Under förmiddagen den 7 maj presenterades en sammanställning över samhällsvandringen för tjänstemän i Tranemo kommun. På plats fanns också tidningar och radio.

I höst kommer blivande årskurs 6 eleverna på Grimsåsskolan tävla i retorikkampen, där tio utvalda lag från skolor runt om i Sverige tävlar om att bli bäst på att tala och att lyssna. I talet till tävlingen pratar eleverna om vad en tågstation skulle göra för Grimsås som samhälle, vilket är en viktig del i utvecklingsplanen. Priset de tävlar om är UR:s retorikpris guldmikrofonen tillsammans med 10 000 kronor till klasskassan.


Publicerad den 8 maj 2018, senast ändrad den 8 maj 2018 av