Bemötande av artikel i Borås Tidning 21 maj

I Borås Tidning den 21/5 2018 framförs kritik för hur Tranemo kommun hanterat ett bygglovsärende hos Team Sportia i Tranemo.

Tony HansenTony Hansen

Tranemo kommun vill bemöta och förtydliga den kritik som framförs i artikeln. I Tranemo kommun värnar vi om näringslivet. Näringsliv och företagande är ett utpekat prioriteringsområde och under 2018 genomförs stora satsningar och olika förstärkningar för att utveckla företagandet i kommunen.

Kommunalråd Tony Hansen:

Jag delar affärsinnehavarens uppfattning om att ärendet kunde och borde ha hanterats på ett bättre sätt. Både kommunikationen och fokuseringen är felaktig från byggenhetens sida.  Det är inte ett arbetssätt som värnar vår satsning på samhällsutveckling eller vår vilja att samverka med medborgarna.

Tony fortsätter:

Antingen vill det till ett radikalt förändringsarbete för tjänstemännen inom byggenheten i vår samverkansnämnd med effekt som märks omgående, annars får vi titta på andra lösningar. Jag kommer att agera för att få till en förändring på ett eller annat sätt.

Den interpellation som nämns i artikeln kan kommunalråd Tony Hansen inte kommentera eftersom det handlar om myndighetsutövning mot enskild, vilket strider mot regelverket.


Publicerad den 22 maj 2018, senast ändrad den 22 maj 2018 av