Kommunen vill utveckla värdskapet

Målet med att vara med i SKL’s (Sveriges kommuner och landsting) projekt Förenkla – helt enkelt, är att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra interna samarbeten, få en större förståelse för företagens behov och att skapa tillitsfulla och långsiktiga relationer mellan kommunen och det lokala näringslivet, helt enkelt stärka företagsklimatet. Att stärka företagsklimatet är inte enbart en fråga som berör näringslivsansvarig eller myndighetsutövning, utan det handlar om att ha ett gott värdskap inom alla verksamheter som kommunen ansvarar för.

Utbildningsdag i projektet Förenkla - helt enkelt

Tony Hansen, kommunalråd inleder dagen

Tony Hansen, kommunalråd inleder dagen

Förenkla – Helt enkelt är ett projekt som SKL (Sveriges kommuner och landsting) tillhandahåller och som genomförs i många kommuner runt om i landet.

Hela projektet bygger på 4 olika block, som sedan ska resultera i en handlingsplan för kommunen i det fortsatta arbetet med relationer, service och värdskap.

Block 2 i projektet äger rum idag den 26 april och är en intern utbildning för kommunanställda och förtroendevalda som ofta eller dagligen kommer i kontakt med företag på ett eller annat sätt. Dagen handlar om attityder, service och det professionella bemötandet/värdskapet. Kommunen, vi som anställda och förtroendevalda i kommunen är alla ambassadörer och företrädare för att kommunen ska bidra till en positiv utveckling. Eftersom 8 av 10 företag någon gång har kontakt med kommunen bidrar goda och effektiva kontakter till start, drift och utveckling av företag. Utbildningsdagen har som mål att öka förståelsen för företagens behov och utmaningar.

-Vi i kommunen ska inte höja några trösklar, säger Tony Hansen, kommunalråd. Detta är en bra dag också utifrån att vi är både politiker och tjänstemän som är med och får till oss samma information, fortsätter Tony.

Föreläsning pågår

Förenkla – helt enkelt föreläsning pågår


Publicerad den 26 april 2018, senast ändrad den 26 april 2018