Anhörigstöd

Du som har ett barn med t.ex. Autism, Asperger, Adhd, intellektuell funktionsnedsättning eller bara har behov att få träffa andra föräldrar till barn med vissa svårigheter, är välkommen till våra träffar. Vi samverkar med svenska kyrkan.

Händer som ligger på varandraAnhörigstöd

I Svenljungas församlingshem träffas vi 28/3, 25/4 och 30/5.
I Dalstorps församlingshem träffas vi 8/3, 5/4 3/5 och den 30/5 gemensamt med Svenljungagruppen.
Träfftiden är mellan 18.30–20.00 för båda grupperna

Välkomna!

Vill du komma i kontakt med oss som arrangerar träffarna är våra kontaktuppgifter:
Eva-Karin Haglund: 070 – 637 74 20
Ulf Södal: 070 – 710 61 74
Monica Segernäs: 0325-61 20 69
Ida Henning: 0325-184 52


Publicerad den 3 mars 2017, senast ändrad den 11 januari 2018