Renovering av avloppsledningar i Grimsås

För att säkerställa en driftsäker bortledning av spillvatten kommer Aarsleff Rörteknik AB på uppdrag av Tranemo Kommun att under vecka 9 och 10 utföra renovering av avloppsledningar i Grimsås.

Vatten

Aarsleff Rörteknik kommer att använda en miljövänlig och schaktfri metod för renoveringen. Boende i direkt anslutning till renoveringen kommer att få information om arbetet i brevlådan. Under renoveringen kan en lukt av polyesterplast uppstå. Den kan färdas med vinden och komma in genom ventilationen men kan vädras ut efter att arbetet är klart på arbetsplatsen.

 

Eventuella frågor besvaras gärna av personalen på arbetsplatsen.


Publicerad den 23 februari 2017, senast ändrad den 23 februari 2017