Enkät för elever och vårdnadshavare

Hjälp oss att bli bättre!

2004 började Tranemo kommun, Lärandesektionen genomföra en elevenkät till elever och deras vårdnadshavare i skolan åk 3, 5, 7, 8, 9 och till elever i gymnasiet. Vi ger också samtliga vårdnadshavare till barn i förskolan möjlighet att svara på en enkät om förskolan.

För att kunna utveckla och förbättra verksamheten är vi intresserade av vad just du tycker.

Alla svar är anonyma och hanteras helt konfidentiellt av ett externt enkätsystem.

Mer information kommer inom kort från respektive förskola eller skola.


Publicerad den 10 februari 2017, senast ändrad den 27 mars 2017