Nominera Årets företagare 2023

 

Nominera din favorit till Årets företagare

DAGS ATT NOMINERA! Nu är det dags att nominera Årets företagare 2023. Finns det något företag som stått ut lite extra under året? Kanske finns det något företag som varit lite mer innovativt eller avslutat en större affär? Eller har du kanske upptäckt en ny favorit under din hemester? Nu är det dags att nominera till de olika priskategorierna, sista dag för nominering är fredagen den 1 mars 2024.

I samband med en festlig tillställning där vi bjuder in alla nominerade, kommunala tjänstepersoner och företagare, delar vi ut fyra olika typer av priser till sex olika vinnare. Priskategorierna är Årets företagare Svenljunga respektive Tranemo, Årets unga företagare, Årets turismprofil Svenljunga och Tranemo, Årets handelsprofil Svenljunga respektive Tranemo. Vinnarna koras i slutet av maj.

Här nedan kan du läsa mer om priserna och hur du kan nominera företag som du tycker är värda att vinna.

Sista nomineringsdag är 1 mars 2024.

Årets Företagare

Organisationen Företagarna delar ut pris till Årets Företagare Svenljunga, Årets Företagare Tranemo och Årets Unga Företagare. På deras hemsida kan du läsa mer om deras priser och nominera kandidater.

Företagarna Svenljunga & Tranemo

Årets Turismprofil

Med att utse årets turismprofil vill vi belöna och stimulera goda insatser som bidragit till utveckling av besöksnäringen i vårt område. Tillsammans utser vi en vinnare i våra kommuner. De nominerade bedöms utifrån följande kriterier:

Nytänkande

Nytänkande kan vara nya innovativa arbetssätt, nya metoder för marknadsföring, produkt- eller kvalitetsutveckling eller sätt att förlänga säsongen. Det kan också vara att du bidragit till nätverksbyggande och samverkan för att stärka destinationen, till exempel lokala initiativ eller samverkan med andra aktörer.

Nya marknader

Nya marknader kan till exempel vara att man arbetar aktivt mot utlandsmarknader eller nya målgrupper. Det kan vara att man ger information på flera språk, aktiva marknadsföringsaktiviteter, förbättrad bokningsbarhet utökade öppettider och tillgänglighet.

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig faktor i besöksnäringen. Ett ökat hållbarhetsarbete kan exempelvis vara att man samverkar med högskola, universitet. Det kan också vara att man satsar på kompetensförsörjning av personal, bidrar till att öka lokal livskvalitet, arbetar för integration eller jämställdhet, visar aktivt samhällsansvar. Andra hållbarhetsaspekter är ekonomisk hållbarhet, till exempel visar lönsamhet över tid, visar tillväxt i sysselsättning och/eller arbetar med kvalitetsfrågor. Ekologisk hållbarhet och miljö kan till exempel vara att man har antagit en miljöpolicy, är miljömärkt, när/härproduktion, användning av närproducerade produkter.

 

Här kan du nominera Årets Turismprofil Svenljunga & Tranemo

Årets Profil Handel & Service

Med Årets Profil Handel & Service är syftet att belöna och stimulera nytänkande och spännande satsningar inom handel och service i Svenljunga respektive Tranemo kommun. Vi delar ut ett pris för Årets profil inom handel & service i Tranemo kommun kommun och ett pris för Årets profil inom handel och service i Svenljunga kommun.

Här kan du nominera Årets Profil Handel & Service i Tranemo

Här kan du nominera Årets Profil Handel & Service i Svenljunga


Publicerad den 19 december 2022, senast ändrad den 8 maj 2024