Digitala inköp

Äldre herre vid dator tillsammans med yngre tös med kreditkort i hand. Båda leende.

Stöd med inköp

Den som behöver stöd med inköp kan få bistånd för detta en gång i veckan per hushåll.
Till inköp räknas livsmedel, dagligvaror samt apoteksvaror.
Personalen är behjälplig med inköp digitalt via internet.
Inköp sker i närmaste butik genom digital beställning med hemleverans eller hämtning av hemtjänst.

Klicka här för att läsa vidare om stöd med inköp.


Publicerad den 11 september 2023, senast ändrad den 11 september 2023