Stort intresse för industrimark i kommunen

Kommunen säljer mark, (förutom villatomter), till företag som vill expandera eller nyetablera sig, senaste försäljningarna har bland annat varit till byggnation av kontorshotell och solcellspark. Runt om i kommunen finns det mark som är planlagt för industri eller bostäder.

Mark vid Ljungsnäs i TranemoFoto: Ola Rosenqvist

Kommunen har också mark som håller på att detaljplaneläggas, det är mark med stor potential, bland annat området vid Källsvedjan i Tranemo som ligger synligt och bra utmed rv27. Detaljplanen för detta område går nu, 14 november, ut på en sista granskningsrunda innan det är dags för beslut om antagande av planen. Den nya detaljplanen möjliggör för etablering av drivmedelsstation, handel, kontor och industri.

– När företag kontaktar oss har de ofta specifika krav och önskemål om någon speciell tomt som de har kännedom om eller så är de öppna för olika alternativ och vill att vi tar fram förslag på lämplig mark som passar för deras behov, säger Olle Ekberg, kommunens mark- och exploateringsingenjör.

– Vi försöker alltid se möjligheter och lyfter fram förslag som vi tror gynnar företagets expandering eller etablering, säger Olle.

´-Vi har fått till en bra organisation inom kommunen, samarbetet inom sektionen och mellan olika verksamheter som exempelvis gata, miljö, infrastruktur, plan med flera, fungerar mycket bra och det underlättar i kontakterna med näringsliv och privatpersoner vid försäljning av både industri- och bostadsmark, fortsätter Olle. – Vi kan få till en snabb och korrekt handläggning av frågor och ärenden som kommer in.

Och förfrågningar kommer det, både från företag och privatpersoner som redan är etablerade i kommunen men det kommer även intresseförfrågningar från företag som idag befinner sig i storstäderna men som ser möjligheter med att köpa mark och etablera sig eller sin verksamhet ute på landsbygden.

-Det är kul när vi ser att det händer saker, vi ser att det finns ett stort intresse för vår kommun och vi har alla möjligheter i Tranemo kommun att växa både med företag och bostäder, avslutar Olle.


Publicerad den 14 november 2022, senast ändrad den 14 november 2022