Ökad trygghet i fokus när medborgarlöfte undertecknas

Polisen och Tranemo kommun tecknade idag ett fortsatt gemensamt medborgarlöfte med fokus på ökad trygghet. Tranemo kommun är i stora delar en trygg kommun och ska så fortsätta att vara.

Tony Hansen och Stefan Gustafsson polis gör en corona-hälsning

Vid trygghetsmöten, på trygghetsdagar, genom anmälda brott och via enheten Trygg och Säker kommuns arbete med gemensamma lägesbilder har invånare i Tranemo kommun uppmärksammat polisen och Tranemo kommun på att det finns en viss ökad otrygghet i några områden i kommunen.

Polisen vill tillsammans med Tranemo kommunen fokusera på att öka och bevara tryggheten. Polisen ska tillsammans med Tranemo kommun och invånarna genomföra trygghetsundersökningar på utvalda platser.

Polisen ska också tillsammans med lärande-, omsorg-, samhällsutvecklingssektion delta i värdegrundsarbete för elever, vårdnadshavare till elever, pedagoger, i högstadie- och mellanstadieskola.

Det nya medborgarlöftet gäller till och med juni 2021, med möjlighet till förlängning.

– Det som är bra med medborgarlöftet är att vi får en kontinuitet och fokus är trygghet, vi vill att alla ska känna trygghet i vår kommun, säger Tony Hansen, kommunstyrelsen ordförande

Medborgarlöfte Tranemo kommun 2020

Tony Hansen och Stefan Gustafsson undertecknar Medborgarlöftet


Publicerad den 18 juni 2020, senast ändrad den 18 juni 2020