Gatubelysning nära Länghem kontrolleras

Gatubelysningen utmed Tingarörsvägen mellan väg 27 och Länghem är i mycket dåligt skick. Några av trästolparna har blåst omkull. Arbete pågår med att besiktiga de trästolpar som fortfarande står upp.

Gatubelysning som lyser i mörkret längs med en gata

Besiktningen ska avgöra om det är säkert att låta övriga stolpar stå kvar och om vi därmed kan laga belysningen eller om vi måste riva ner alla trästolpar.

Under tiden som detta arbete pågår kommer inte belysningen att vara i drift.

 


Publicerad den 27 februari 2020, senast ändrad den 27 februari 2020 av