Reviderade skolskjutsregler

Från och med höstterminen 2019 finns en ändring och två förtydliganden gällande Tranemo kommuns skolskjutsregler. Ändringen gäller avståndet från hem till hållplats för elever i årskurs 3–6. Förslaget är att avståndet ska kortas från 3 till 2,5 kilometer.

Trafikskylt för skolskjutsBild på skylt för skolskjuts.

De två förtydliganden gäller ”resa i mån av plats” och ”vinterskolskjuts”. Här har små justeringar gjorts för att tydliggöra vad reglerna innebär. Resa i mån av plats handlar om att elever som inte är berättigade skolskjuts men som bor i anslutning till en befintlig skolskjutsrutt kan ansöka om att få resa i mån av plats. Vinterskolskjuts handlar om att elever, efter en trafiksäkerhetsbedömning, kan beviljas skolskjuts under vinterperioden på grund av försämrade trafikförhållanden.    

Beslut gällande revidering av skolskjutsregler sker i kommunstyrelsen den 29 april.


Publicerad den 1 april 2019, senast ändrad den 8 april 2019 av System