Är du redo?

Välkommen till beredskapsträff 7 nov i Uddebo bygdegård.

Människor som står i högt vatten

Efter en sommar med torka, översvämningar och ett skärpt säkerhetsläge ser vi att det finns ett stort intresse för att veta mer om hur man som privatperson tillsammans med andra kan förbereda sig för olika typer av samhällskriser.

Under hösten kommer vi på Leader Sjuhärad därför att genomföra en beredskapsturné, med en träff i varje kommun som ingår i vårt verksamhetsområde.

Till Tranemo och Uddebo bygdegård kommer vi den 7 november kl 18-21.

Träffarna genomförs, inom ramen för vårt projekt Redo, tillsammans med Sjuhärads bygdegårdsdistrikt, kommunernas beredskapssamordnare och Studieförbundet Vuxenskolan.

Kvällarna innehåller följande:

  • Föreläsning med beredskapsexpert Torbjörn Selin.
  • Workshop: Vilka samhällskriser kan uppstå och hur kan vår bygd hjälpas åt i ett första skede?
  • Kommunens beredskapssamordnare presenterar sitt arbete
  • Vi bjuder på fika och lottar ut 20 st tändstål/kväll bland deltagarna

Anmälan

Mer information och anmälningsformulär 

Alla är välkomna denna kväll!

Föreningar kan söka bidrag för beredskapssatsning

Den 27 september lanserar vi också en utlysning som vi kallar Beredd där föreningar som vill göra en beredskapssatsning kan söka upp till 25 000 kr för att genomföra den.


Publicerad den 20 oktober 2023, senast ändrad den 24 oktober 2023