Planerad skogsavverkning intill Hagatorpet

Under augusti och september kommer planerad skogsavverkning intill Hagatorpet att genomföras. Avverkningen görs för att många granar är gamla och börjar bli dåliga, tallar och lövträd sparas. Det ris som blir efter avverkningen kommer att tas omhand och transporteras bort.

Svart markering visar avverkningsområden

För att kunna hålla säkerhetsavstånd till avverkningsmaskiner kommer delar av motionsslinga spärras av under dagtid. Avspärrningsband och information sätts upp när arbetet startar. På kartan kan du se vilka sträckor som berörs.

Efter utförd avverkning kommer nya träd av trädslaget tall att planteras.

Med denna åtgärd hoppas vi kunna skapa en säkrare och tryggare vistelse i skogen runt Hagatorpet.


Publicerad den 7 augusti 2023, senast ändrad den 7 augusti 2023