Angående höjning av terrorhotnivån i Sverige

Hotnivån ändras från förhöjt hot (3) till högt (4). Orsaken till beslutet är ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige, det beror inte på någon enskild händelse utan ska ses i ett strategiskt och långsiktig perspektiv.

Svenska flaggan vajar i vinden

Så här bör du agera

Uppmaningen från Säkerhetspolisen och regeringen är att det bästa vi alla kan göra just nu är att fortsätta att leva som vanligt, men vara medvetna om att det finns hot mot vårt samhälle.

  • Fortsätt att leva som vanligt och gör de saker i vardagen som du brukar
  • Var mer vaksam om du ser saker i din närmiljö som avviker från hur det brukar vara
  • Var källkritisk och dela inte obekräftad information eller rykten

Följ informationen som finns hos


Publicerad den 18 augusti 2023, senast ändrad den 4 mars 2024

Kontakt