Omsorgen fortsätter att digitalisera

Nu är det LSS-verksamheten som ska testköra digitala nycklar till medicinskåp som innehåller narkotikaklassat läkemedel. Idag, 13 juni, startas ett pilotprojekt som ska pågå under 3-6 månader.  Till att börja med är det 10 brukare som berörs och kommer att få nya skåp uppsatta.

Digitala nycklar

Att få till en förenkling av hanteringen av nycklar har länge varit efterfrågat från personalen.

– Syftet med de digitala nycklarna är just att förenkla för personalen men de kommer också att ge oss ett bättre underlag i våra utvärderingar, säger José Hernandes, enhetschef.

-Nycklarna laddas med rätt behörighet inför ett visst arbetspass vilket innebär att personalen inte behöver hålla koll på en massa olika nycklar och åka kors och tvärs för att hämta och lämna nycklar, det blir en smidigare och enklare hantering som hjälper personalen i vardagen, säger José.

– Nycklarna lämnar också digitala spår efter sig så i uppföljningar kan vi tydligt se om det uppstår avvikelser, det skapar både en säkerhet och trygghet för mig som chef men också för våra brukare och medarbetare, fortsätter José.

Projektet startar idag 13 juni med utbildning för systemadministratörer och imorgon sätts skåpen upp och nycklarna börjar testköras.


Publicerad den 14 juni 2023, senast ändrad den 14 juni 2023