Gymnasiebehörigheten ökar ytterligare för åk 9 i Tranemo

Traängskolan röd tegelvägg med skolnamn. Grön buske framför. Blå himmel.

87,8 % av eleverna i årskurs 9 på Tranängskolan
7–9 når gymnasiebehörighet till yrkesprogram detta läsår. Det är att jämföra med snittet i riket för kommunala grundskolor som för 2022 ligger på
83 %. Det är det högsta resultatet grundskolan i Tranemo har nått sedan de nya läroplanerna för grundskolan respektive gymnasieskolan infördes 2011.

Vad dessa siffor betyder är att fler av våra ungdomar i kommunen får tillgång till gymnasiestudier nästa läsår, med allt vad detta innebär för deras livsvillkor nu och i framtiden.

Vad som ligger bakom dessa fina resultat är ett målmedvetet och idogt arbete av skolans personal med allt större fokus på elevernas kunskaper, resultat och ansträngning. Just relationerna mellan lärare och elever är ett signum för Tranängskolan, vilket bekräftas i Skolinspektionens senaste enkät. Detta är också något som eleverna själva lyfter fram som en av de viktigaste faktorerna för att lyckas och må bra i skolan.

Tranemo kommun har även en väl utvecklad samverkan mellan våra skolenheter, där bl a högstadiet och gymnasiet har ett framgångsrikt och flitigt samarbete kring främst matematikundervisningen. I kommunen finns även ett engagerat näringsliv som stöttar skolan med kompetens och ekonomiska medel.

Återigen har lovskolan visat sig vara en mycket god möjlighet för elever i årskurs 9 att intensivstudera ett ämne under en vecka (motsvarande 8 skolveckor ordinarie undervisningstid), med högmotiverade elever och lärare som ytterligare anpassat undervisningen efter dessa elevernas behov.

För att behålla våra resultat på denna höga nivå kommer vi att intensifiera våra insatser kring just matematiken, som är det ämne som flest elever har svårt att klara sig i. Detta sker genom ett samarbete med Västsvenska Handelskammaren och Chalmers högskola, där våra elever kommer att utmanas i problemlösning, muntlig framställning och ansträngning. Även detta görs i samverkan med näringsliv och gymnasiet samt mellanstadiet. Mer info om detta kommer i höst.

Vi kommer framgent i ännu högre grad att följa upp elevernas resultat och frånvaro på ett systematiskt sätt samt arbeta med intensivstudier och flexibla lösningar kring de områden som eleverna behöver extra stöttning i.

Niklas Karlsson
Rektor Tranängskolan 7-9


Publicerad den 22 juni 2023, senast ändrad den 22 juni 2023