Pris för motverkande av rasism och främlingsfientlighet – Dags att nominera!

Prisets syfte är att lyfta fram goda exempel på aktiviteter som främjat integration och motverkat rasism och främlingsfientlighet. Mottagaren kan vara föreningar, skolklasser eller enskilda medborgare som arbetar aktivt med integrationsfrågor och antirasism.

Grupp med ungdomarMultiethnic group of friends at park talking and enjoying time all together. Mixed race group with caucasian, black and asian people. Friendship, lifestyle, immigration concepts.

Välkommen att söka eller nominera någon till Tranemo kommuns Pris för motverkande av rasism och främlingsfientlighet.

Prissumman är 10 000 kronor och delas ut i samband med nationaldagen, den 6e juni.

Så här skickar du in ansökan/nominering

Skriftlig ansökan/nominering ska vara inskickat senast 31e maj till, Tranemo kommun, kommunfullmäktige, 514 80 Tranemo eller till kommun@tranemo.se


Publicerad den 2 maj 2023, senast ändrad den 2 maj 2023