Spridning av luftvägsvirus fortsätter att öka

Det är fortfarande stor smittspridning av Covid-19, influensa, RS-virus och vinterkräksjuka i samhället. Enligt Folkhälsomyndigheten och smittskyddsenheten är det troligt att smittspridningen kommer att öka under kommande veckor vilket innebär att många personer kommer att smittas och insjukna.

Nalle med halsduk och febertermometer sitter vid fönstretTeddy bear with a sore throat and the flu drinks pills and looks out the window. Influenza season in children

Läget inom hemtjänsten är bekymmersamt det är hög sjukfrånvaro både hos ordinarie personal och vikarier. Detta gör att verksamheten tvingas att prioritera uppgifter för de äldre och vi hoppas brukare och anhöriga har förståelse.

Tänk på:

  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Undvik trängsel och stora folksamlingar inomhus
  • Hålla avstånd
  • Hosta och nys i armveck
  • Tvätta alltid händerna noga med tvål och varmt vatten efter toalettbesök, före måltider och efter kontakt med föremål eller ytor som kan ha virus på sig
  • Använd handsprit. För att skydda dig mot vinterkräksjuka är det extra viktigt att tvätta händerna noggrant med tvål och vatten, eftersom handdesinfektion inte har tillräcklig effekt mot detta.

Publicerad den 3 januari 2023, senast ändrad den 3 januari 2023