Så här upplever vi tryggheten i kommunen

Under november månad 2022 genomförde Tranemo kommun tillsammans med Polisen en digital trygghetsundersökning. Undersökningen fick totalt 223 svar. De flesta som svarade var mellan 31–55 år och 65 år eller äldre.

Väg med gatlampor som lyser i natten

23,3% har svarat att de känner sig mycket trygga, 54,3 % att det känner sig trygga, 19,7 % att de känner sig otrygga och 2,7 % mycket otrygga. Många har kommenterat att det är främst i centralorten och under kvällstid de känner sig otrygga.

Otryggheten hör oftast ihop med att det är för dålig belysning men andra orsaker är att det är ”skumt folk” och gäng som ”drar omkring”. Flera svar handlar om att det är otryggt på de mindre orterna och då främst i Limmared där drogförsäljning sticker ut.

De svarande uppger att de tre viktigaste områdena kommunen kan arbeta mer med för att öka tryggheten är minskat drogbruk, meningsfull fritid för unga och den fysiska miljön (till exempel belysning). De fyra främsta problemområdena som Polisen bör prioritera enligt invånarna är narkotikabrottslighet, ökad närvaro på otrygga platser, ungdomsbrottslighet och livsstilskriminella brott.

Stort tack till alla som svarat!

Ta del av hela rapporten, Trygghet i Tranemo kommun 2022 – kopia

 


Publicerad den 20 januari 2023, senast ändrad den 20 januari 2023