Närtrafiken har blivit bättre – Fler avgångstider och fler betalningsmöjligheter

Visste du att från stora delar av Tranemo kommun kan du beställa kollektivtrafik från din dörr till tätorterna?

Busstorget i Tranemo

Från och med 11 december finns det fler avgångstider för närtrafiken, en ny hållplats och alla typer av periodbiljetter fungerar numera som betalning.

Tidsintervaller

Måndag – fredag
09.00-10.00
10.30-11.30
12.00-13.00
15.30-16.30
17.30-18.30
19.30-20.30
21.30-22.30

Mer information om närtrafik och hållplatser

Västtrafiks hemsida


Publicerad den 12 december 2022, senast ändrad den 12 december 2022 av Robin Uhlman