Detaljplan för området vid Ljungsnäs i Tranemo klar för samråd

Nu växer vi – det är hårt tryck på detaljplaner och nu kan vi glädjande nog berätta att fastigheten Gudarp 39:1 vid Ljungsnäs som ligger utmed väg 27, håller på att få en ny detaljplan.

karta som visar Ljungsnäs området

Syftet är att möjliggöra industri samt till viss del också för centrumändamål. Planen är klar för att gå ut på samråd, därefter återstår det granskningsförfarande och antagande innan planen kan vinna laga kraft och bli helt klar. Företaget Tranemo Grus & Betong vill planlägga för nytt industriändamål och förhoppningsvis kommer fler företag som är intresserade av det strategiska och bra området att kunna etablera sin verksamhet där framöver.

Utställningstiden för Ljungsnäs detaljplan är den 16 maj-26 juni. 24 maj kl 18.00 är det samrådsmöte för allmänheten på kommunkontoret i Tranemo.

Vill du vara med på samrådsmötet?

Skicka anmälan senast den 23 maj till projektledare Wasim Fanari wasim.fanari2@gislaved.se


Publicerad den 9 maj 2022, senast ändrad den 9 maj 2022