Inventering av ödehus har genomförts

Inventeringen som har genomförts har resulterat i en lista med 102 obebodda fastigheter i kommunen. Dessa ägare har fått information om den ödeshusinventering som vi genomför och även det tillväxtmål som kommunen har med att bli 14 000 invånare 2035. I informationen hänvisar vi till att ta kontakt med en mäklare om det är så att fastigheten inte används eller det av annan anledning är läge att sälja.

ÖdeshusOld abandoned house in the countryside

Ärendet ska nu vidare till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige för beslut. En punkt som allmänna utskottet skickar med för beslut är att ge förvaltningen i uppdrag att möjliggöra arenor där husägare och mäklare kan mötas för att fastighetsägarna ska få så bra information som möjligt om hur marknaden ser ut och hur en eventuell försäljning kan gå tillväga.

Har du eller känner du till ett hus som ingen längre använder, hör gärna av dig till Emma eller till någon mäklare i kommunen.


Publicerad den 2 februari 2022, senast ändrad den 2 februari 2022