Fördjupad översiktsplan Länghem ut på granskning 10 februari till 10 april

 

Flygfoto över Länghem centrumLänghem centrum foto Metria

Nu går den fördjupade översiktsplanen för Länghem ut på granskning mellan 10 februari och 10 april. Välkommen på digitalt möte den 15 februari kl 18.00-20.00. Syfte är att komma med synpunkter på granskningsförslaget. Anmälan till ellinor.lundholm@tranemo.se senast den 15 februari kl 12.00.

För mer information om granskningsförslaget se här. 

Nästa möte planeras att vara fysiskt den 30 mars kl 18.00-20.00 i Forumsalen på Tranemo kommunhus. Syfte är att komma med synpunkter på granskningsförslaget. Anmäl till robin.uhlman@tranemo.se.


Publicerad den 10 februari 2022, senast ändrad den 10 februari 2022