Extern granskning av Centralen och Tranemo park

Efter år av väntan, längtan och otaliga projekterings- och planeringstimmar stod vårt nya bibliotek med tillhörande hotell och bistro klart under sensommaren 2020. Vilken succé det har blivit. Att kunna visa upp ett bibliotek i toppklass i kombination med konferens, mat och övernattningsmöjligheter har under lång tid varit efterlängtat. Nu finns det på plats och det ska vi som kommun vara stolta över.

Öppen entrédörr till centralen

Internt PM

Byggnationen av Centralen med tillhörande utomhusmiljö har kantats av diverse brister och felaktigheter. När felaktigheter upptäcktes genomfördes en interngranskning under hösten 2020 och den resulterade sedermera i ett PM. I skriften synliggjordes brister och tillkortakommanden men framförallt identifierades ett antal åtgärder som tillsammans skulle säkerställa att vi inte upprepar samma brister och felaktigheter igen. Samtliga av de åtgärder som identifierats är genomförda eller pågående. Genom att verkställa åtgärderna kan vi konstatera att vi som organisation framöver har alla förutsättningar som krävs för att säkerställa en korrekt hantering av investeringsprojekt.

Extern granskning av projekten

På kommunfullmäktige den 13 december presenteras den externa granskning som beställts. Det är en rapport vi välkomnar och som ger möjlighet till att förbättra oss ytterligare.

”Nu växer vi – 14 000 invånare 2035” är vår gemensamma tillväxtambition. Det kommer innebära en mängd kommande investeringsprojekt och andra infrastruktursatsningar. Som organisation står vi mer rustade än någonsin att ta oss an dessa utmaningar på ett professionellt och korrekt sätt. Det kan vi till viss del tacka vår förmåga, att omsätta fel och brister till lärdomar.

PM och rapport

Här kan du läsa hela PM:et för Centralen och Tranemo park – PM om Centralen och Tranemo Park

Här kan du läsa PWC:s granskningsrapport om Centralen och Tranemo park – Granskning av Centralen och Tranemo Park

 


Publicerad den 6 december 2021, senast ändrad den 6 december 2021