Tranemo kommuns egna kommunpoet – Sveriges första?!

Tack vare stöd från Kulturbryggan har Tranemo kommun sin egen kommunpoet!

Poeten Jimmy Alm

Poeten Jimmy Alm kommer att öppna upp för en ny litterär praktik genom att gestalta Tranemo kommun i en serie dikter baserade på mötet med kommunens olika beståndsdelar. Dikterna kommer att presenteras på nya sätt och tillsammans med aktörer som vanligtvis inte associeras med poesi.

Han kommer att dikta Tranemo kommun från vitt skilda perspektiv, hålla skrivkurser och bjuda in gästkonstnärer till att tolka kommundikterna. Allt konstnärligt material som produceras i projektet är tänkt att bilda ett porträtt av Tranemo kommun och kommer att sammanställas till en publikation.

”Vad är en kommun? Vi kan formulera ett svar utifrån ett politiskt, geografiskt eller ett socio-ekonomiskt perspektiv, men det finns inget etablerat perspektiv som kan ta ett helhetsgrepp på komplexiteten i frågan. Jag vill etablera det poetiska perspektivet på en kommun. För att skapa ett nytt perspektiv kommer jag att förhålla mig till Tranemo kommun som ett främmande du och allt som detta du bär inom dig kommer att kunna bli en dikt.”

Varje vecka kommer poeten Jimmy Alm möta något som är en del av Tranemo kommun och gestalta det i form av en dikt. Dikterna kommer under projektets gång att presenteras löpande och i dialog med respektive dikts kontext. Tex kan en dikt om den lokala pizzerian tryckas på pizzakartongen, en dikt om en ishockeymatch läsas i ishallens högtalarsystem och en dikt om kommunfullmäktige diarieföras och skickas med post till kommunens invånare som kommuninformation.

Ett centralt tema i projektet är poesins roll i samtiden. Dikterna ska spegla verkligheten från en vardaglig position och den som berörs av dikten ska känna igen sig på ett tillfredställande sätt. I sin slutgiltiga form kommer bland andra näringsliv, politik, föreningsliv, LSS-verksamhet, omsorg, skola, föreningar, naturliv, den lokala queerrörelsen och kommunal verksamhet finnas speglade och sammanflätade till ett enda poetiskt verk, där var och en av aspekterna speglar Tranemo kommun på lika villkor.

Lite till från konstnärens tankar:

Min teoretiska utgångspunkt för projektet är att relationen mellan kommunen som abstrakt subjekt och dess beståndsdelar är dualistisk. Kommunen som abstrakt subjekt får stå till svars för det som inte fungerar. När återvinningsstationerna är överfulla blir vi irriterade på att kommunen inte sköter sig. När en kommunal investering slår fel blir vi arga på att kommunen inte tar sitt ansvar. Men vem är kommunen som inte sköter sig och inte tar sitt ansvar? Vad skulle hända med ett samhälle om svaret på den frågan är att det är vi tillsammans som är kommunen?

Projektet Kommunpoesi pågår till och med hösten 2022. Dikter kommer att presenteras på fredagar med start den 1 oktober.

Detta är ett projekt i samarbete mellan poeten Jimmy Alm som driver Dikta dig och Tranemo kommun, med stöd från Kulturbryggan.

Kontakter

Jimmy Alm, poet, kommunpoet@tranemo.se , 0707-28 44 23

Juan Ochoa, verksamhetschef, juan.o@tranemo.se, 0325-57 64 72

Följ projektet på:

www.tranemo.se/kommunpoet
www.facebook.se/tranemokommun
www.instagram.com/tranemokommun

 

Jimmy Alms kanaler:

www.diktadig.se
www.facebook.se/diktadig
www.instagram.se/dikta_dig


Publicerad den 1 oktober 2021, senast ändrad den 1 mars 2023