Om projektet kommunpoet

Kultur väcker ofta känslor och ingen har väl kunnat undgå den uppmärksamhet och debatt som pågår just nu. Vi är glada att kommunpoeten har valt vår kommun och att lite av statens kulturmedel hamnar i Tranemo kommun. Vi uppskattar det stora engagemanget i frågan men tyvärr förekommer det en hel del felaktigheter och missförstånd.

Kommunkontoret i TranemoKommunkontoret i Tranemo

Så här är det:

  • Kommunpoeten är inte anställd av kommunen
  • Projektet belastar inte Tranemo kommun ekonomiskt, alltså inga pengar tas från ex skola eller omsorg
  • Kommunpoeten har utvecklat en projektidé och ansökt om pengar från Kulturbryggan och blivit beviljad 894 000 kr. Pengar går till projektet och kan inte användas på annat sätt eller till andra verksamheter.
  • Det är kommunpoeten som äger projektet, Tranemo kommun samverkar och är behjälplig när det gäller publicering av dikterna.

Mer information om projektet


Publicerad den 19 oktober 2021, senast ändrad den 1 mars 2023