Upphandling klar – nu kan rivning av Trygghetsboendet i Länghem påbörjas

Trygghetsboendet som tidigare var Solbacken i Länghem ska rivas och ett nytt vård- och omsorgsboende ska byggas. Tranemo kommun har genomfört en upphandling av rivning, 11 leverantörer har inkommit med anbud. Upphandlingen är nu avslutad och avtal har tecknats med Schakt & Transport i Borås Entreprenad Aktiebolag.

Skylt med texten Solbacken på

Rivningsentreprenaden förväntas starta under oktober 2021 och vara klar senast 2022-03-31.

 


Publicerad den 23 september 2021, senast ändrad den 23 september 2021