Avstängd bro vid Ekeforsfall

Under perioden 13 september – 26 november 2021, kommer bro mellan infart Annlarpsvägen och infart Fallet att vara avstängd, det gäller väg 1567 mellan Drägved och Skyarp.

Karta som visar var vägen är avstängd

Trafikverket ska renovera bron. Arbetet omfattar utbyte av kantbalkar, betongrenoveringar, bro- och vägräcke, tätskikt samt ny beläggning.

Informationsskyltar är uppsatta i anslutning till bron.


Publicerad den 7 september 2021, senast ändrad den 2 september 2021